کنترل کیفیت یعنی انجام تمامی امور مربوط به پیشبرد اهداف کیفی کسب و کار که در حفظ مشی و نظام نامه کیفیت سازمان ارائه گردیده است. از اهداف این واحد برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدون جهت تحقق نیازمندی های کیفی شرکت، الزامات قانونی و استاندارد های اجباری و برآورده ساختن نیازهای کیفی مشتریان سازمان می باشد. چارت سازمانی کنتزل کیفیت قند اصفهان به شرح نمودار زیر است .

 

در همین راستا واحد کنترل کیفیت این شرکت عملیات بازرسی و آزمون در دوره های زیر را بر عهده دارد.

الف) خط تولید و محصولات نهایی و جانبی

ب) عیارسنجی و بازرسی و کنترل چغندر

ج) محیط زیست و تصفیه خانه پساب صنعتی

اقدامات قابل توجه و کلیدی

– جلسات مکرر زیست محیطی و مدیریت مصرف آب، دبی مصرف آب از 130 متر مکعب بر ساعت در سال 1390 به 40 متر مکعب بر ساعت در سال 1399 رسیده و تا 70 %، صرفه جویی در مصرف منابع آبی داشته ایم.

– با اقدامات کنترلی میزان حجم پساب تولیدی شرکت از 130 متر مکعب بر ساعت در سال 1390 به 20 متر مکعب بر ساعت در سال 1399 رسیده است و تا حدود 85% پساب تولیدی کاهش داشته است.

– با کنترل مداوم و مستمر خط تولید و جلسات و برنامه ریزی های واحد تولید، روز به روز کیفیت محصول تولیدی بهتر شده، به طوری که شرکت هم اکنون جزء برترین شرکتهای تولیدی قند و شکر ایران از لحاظ کیفیت می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.