کشت چغندر

عوامل موثر بر عيار چغندرقند

پيش گفتار داشتن آگاهي لازم درباره مسايل مختلف كاشت هر محصول، در بالا بردن توان توليد، عملكرد و سوددهي آن نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. از اين رو لازم است كشاورزان قبل از اقدام به هر كشت درباره مراحل ... ادامه مطلب