واحد کشاورزی – معرفی و ساختار


معرفی واحد کشاورزی

مقدمه:

حدود 60 سال از كشت و توليد چغندرقند در استان اصفهان مي گذرد. با اين حال تغيير وضعيت كشت چغندرقند از حالت سنتي به سمت روشهاي نوين تر با بهره گيري از نيروهاي متخصص و كارآمد از سال 1365 آغاز گرديد که طي اين مدت مديريت كشاورزي شركت قند اصفهان داراي نقش ويژه اي در بهبود وضعيت كشت چغندرقند در استان اصفهان و استانهاي مجاور بوده است.

اهداف:

در حال حاضر شركت قند اصفهان با در الويت قرار  دادن  مواردي ازقبيل

 • افزايش سطح رضايتمندي و استقبال كشاورزان به سمت کشت چغندرقند
 • برقراري ارتباط صحيح و صميمانه بين پرسنل و کشاورزان
 • کاهش سنت گرائي در کشت و توسعه کشت هاي مکانيزه
 • کاهش محدوديت ها در ارائه خدمات مکانيزه
 • افزايش نقش نظارتي پرسنل بر مزارع و  استفاده از نيروهاي کيفي و با انرژي

سعي در حفظ آهنگ پايدار و توام با ثبات توليد چغندرقند نموده و مصمم است از حداکثر توان ممکن جهت افزايش توليد چغندرقند استفاده نمايد.

فعالیت ها:

واحد كشاورزی كارخانه به عنوان يك واحد پيشتاز و ممتاز و از طلايه داران تغيير و تحولات عمده و شگرف در زمنيه كشت چغندرقند و توليد محصول در بين كارخانجات قند كشور مطرح بوده و طي چند  سال گذشته هر ساله به طور مرتب، مفتخر به كسب رتبه اول جذب چغندرقندگرديده است، كه ذيلاً به بعضي از توفيقات شايان توجه آن به صورت فهرست وار اشاره مي گردد :

 • توسعه کشت مکانيزه (تا سطح 99درصد از مزارع تحت نظارت)
 • گسترش ميزان مصرف بذور منوژرم مقاوم و غير مقاوم (تا بيش از 99 درصد كل سطح كشت كارخانه)
 • افزايش قابل توجه عملكرد در واحد سطح (تا بيش از 50  تن در هكتار، در بسياري از مزارع)
 • بهبود خصوصيات كيفي چغندرهاي توليدي (افزايش ملموس عيار به خصوص در نواحي مركزي استان)
 • بالابردنكميت و كيفيت برنامه هايآموزشي (تشكيل برنامه آموزشي با موضوعات مختلف کاربردي براي كشاورزان و پرسنل).
 • انجام فعاليت هاي تحقيقاتي کاربردي و زود بازده جهت برطرف کردن برخي از موانع توليد
 • تهيه و توزيع بذر منوژرم مقاوم و غير مقاوم داخلي و خارجي، علف كشها و انواع كودهاي ريزمغذي، با نگرش به گسترش فرهنگ استفاده بهينه از کودهاي ريزمغذي و علف كشهاي اختصاصي در مزارع چغندرقند و جايگزيني ارقام پلي ژرم با ارقام منوژرم اصلاح شده
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت تهيه، تدارک و توزيع به موقع و با قيمت مناسب نهاده هاي زراعي داراي كيفيت، با مد نظر قرار دادن توصيه هاي علمي و تحقيقاتي
 • تجهيز واحد مكانيزاسيون شركت به ادوات مناسب كاشت، داشت و برداشت و تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري در مكانيزاسيون كشت چغندرقند
 • کنترل برداشت صحيح مزارع وكاستن از بار مشكلات تحويل چغندرقند با انجام مواردي چون تهيه برنامه زمانبندي تحويل
 • انجام فعاليت هاي فرهنگي درجهت افزايش پايبندي کشاورزان به تعهدات خود در زمينه تحويل چغندرقند.
 • تشويق کشاورزان به اختصاص اراضي مناسب تر به کشت اين محصول
 • افزايش نظارت بر عملکرد چغندركاران و منابع توليد آنها.
 • تهيه پاسخهاي عملي و اجرائي مناسب جهت مشكلات فني توليد در مناطق كم بازده
 • تعامل و همکاري با سازمانهاي کشاورزي، مراکز تحقيقاتي، مراجع علمي، متخصصين و ساير ارگانهاي ذيربط و جلب حمايت آنان
 • احیای کشت پاییزه چغندرقند در استان خوزستان از 3 سال 1392
 • انجام بررسی های مقدماتی جهت توسعه کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم استان اصفهان از سال گذشته

در حال حاضر این واحد دارای  نفر نیروی رسمی و قراردادی  می باشد که در سه بخش چغندرکاری، مکانیزاسیون و گیاه پزشکی مشغول به کار می باشند. در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از سه بخش یاد شده که زیر نظر مدیر کشاورزی فعالیت می نمایند ارایه می گردد:

 ساختار سازمانی واحد کشاورزی

بخش چغندرکاری

بخش چغندرکاري کارخانه مسئوليت تهيه و تامين ماده اوليه مايحتاج کارخانه يعني چغندرقند را دارا مي باشد. پرسنل شاغل در اين بخش وظايف متعددي را براي رسيدن به اين مهم بر عهده دارند که قسمتي از آنها به شرح ذيل مي باشند:

1- برقراري ارتباط با كشاورزان به منظور توسعه كشت چغندرقند و انعقاد قرارداد کشت با آنان

2- توزيع نهاده هاي زراعي

3- ارائه خدمات كارشناسي به کشاورزان، سركشي و بازديد مرتب از مزارع آنان و ارتقاء سطح دانش فني كشاورزان از طريق آموزش نفر به نفر كشاورزان و يا برگزاري كلاسهاي آموزشي.

4- پيگيري پرداخت مساعده،علي الحساب و تسويه حساب نهايي با کشاورزان

5- انجام کليه فعاليتهاي مربوط به بيمه محصول کشاورزان

6- مساحي سطوح كشت و پيش بيني ميزان محصول توليدي در هر منطقه قبل از برداشت مزارع

7-ارزيابي خسارت وارده به چغندركاران در اثر عوامل مختلف

8- مكان يابي و شناخت استعدادهاي بالقوه جهت توسعه کشت در مناطق جديد

9- تهيه برنامه زمانبدي منظم تحويل محصول در هنگام برداشت

10- تهيه ليست مربوط به سموم، کود و بذر مورد نياز کارخانه در هر سال

11- تهيه و اعلام آمارهاي مختلف به مراجع ذيصلاح حسب درخواست آنان

12- شرکت مستمردر جلسات مربوط به هماهنگي کشت و توليد چغندرقند

بخش مکانیزاسیون:

واحد كشاورزي شركت قند اصفهان، به منظور كاهش هزينه ها، افزايش درآمد چغندركاران و فراهم كردن
زمينه هاي توليد اقتصادي چغندر قند،به اصولي همانند کاهش سنت گرائي در کشت و توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصول از طريق عملی نمودن موارد ذیل توجه ويژه و خاص معطوف داشته است.

1-تقويت و توسعه امکانات ارائه خدمات مکانيزه و افزايش فعاليت هاي نظارتي در اين خصوص

2-استفاده از خدمات اماني مکانيزاسيون شرکت هاي خصوصي

3-حمايت از تشکيل تشکل هاي مکانيزه کشاورزان

4-تجهيز کشاورزان عمده مالک به ادوات مکانيزه و ايجاد استقلال کاري در اين خصوص براي آنان

5-کاستن از حجم نيروي کارگري لازم در زمان برداشت مزارع از طريق افزايش سطح برداشت مکانيزه در هر منطقه

6-سرعت بخشيدن به انجام عمليات كاشت و برداشت و . . .

در حال حاضر واحد مكانيزاسيون شركت به عنوان مجموعه اي تخصصي و فني عهده دار اين مهم مي باشد.

بخش گياه پزشكي

فلسفه اصلي تاسيس واحد گياه پزشكي در شركت قند اصفهان ايجاد پايگاهي جهت كنترل خسارت ناشي از آفات و بيماريها بوده است. اما واحد گياه پزشكي فعاليت خود را محدود به اين سطح ننموده و برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي وسيعي را در كنار فعاليت هاي اجرايي خود عملي نموده است.

به طور كلي مهم ترين فعاليت هاي اين واحد به قرار ذيل هستند :

-1بازديد مرتب و روزانه از مزارع و ارائه دستورالعمل هاي لازم در خصوص كنترل آفات و بيماريها و كلا” مسائل زراعت چغندرقند به كشاورزان

-2 انجام فعاليت هاي آموزشي و ترويجي (شامل تهيه نشريه هاي آموزشي وترويجي، تابلوهاي آموزشي و…)

-3 انجام فعاليتهاي مختلف تحقيقي در خصوص آفات، بيماريها، علف هاي هرز، سموم، بذور و ساير مسايل كشت چغندرقند

-4همكاري با سازمان كشاورزي و نهادهاي وابسته به آن

5-پيشنهاد خريد بذور، سموم و كودهاي ريزمغذي مناسب تر مورد استفاده در مزارع تحت نظارت شركت بر اساس تحقيقات انجام شده توسط اين واحد و مدنظر قرار دادن وضعيت آفات و بيماريها و شرايط آب وهوايي و خاك هر يك از مناطق.

-6ارائه راهنمايي هاي لازم به كشاورزان درخصوص مسايل مربوط به كاشت و داشت چغندرقند (فعاليتهاي مشاوره اي)

-7پيگيري انجام آزمايشات تجزيه خاک و آب

-8همکاري با مسئولان حوزه ها در جهت توسعه سطح زير کشت.

9-نظارت بر نحوه صحيح سمپاشي مزارع و نظارت بر نحوه صحيح نگهداري سموم در انبارهاي کارخانه

10- همكاري با مراکز تحقیقاتی موجود در داخل استان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.