هیئت مدیره شرکت قند اصفهان

حقوق ومزایای مدیران

حقوق ومزایای مدیرعامل واعضاء موظف هیات مدیره با رعایت الزامات قانونی وضوابط شرکت و با تایید هیات مدیره و پرداخت حقوق اعضاء غیرموظف براساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت میگردد.طی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1400 اطلاعات اعضاء هیات مدیره و حقوق ومزایای پرداختی به ایشان به شرح جدول ذیل می باشد.

حقوق و مزایا
(میلیون ریال)
سوابق مهم اجرایی مدارک حرفه ای سمت به نمایندگی تعداد سهام اعضا هیئت مدیره
126 دبیر انجمن سنفی کارخانه های قند و شکر مهندسی صنایع رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف بهمن دانائی 1.000 شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
2.343 عضو هیئت  مدیره شرکت پترومحافظ شیمی خلیج فارس – فراسازه زمرد لیسانس کشاورزی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یاسر داوری 11.183 شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
1.434 عضو هیئت مدیره قند قزوین و قند اصفهان – مدیر امور مالی قند اصفهان لیسانس حسابداری عضو موظف هیئت مدیره مجید نریمانی 1.000 شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
357 مدیرعامل قند قزوین و قند چهارمحال دکتری اقتصاد عضو موظف هیئت مدیره صادق قراگوزلو 95.436.455 شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
126 بنیاد مستضعفان دکتری مدیریت عضو غیره موظف هیئت مدیره حامد عبدلعلی 42.841.820 بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

رویه های حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکت در قند اصفهان فرایندی درحال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایرذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه  ومشتریان ،از طریق شفاف سازی ،نقش ومسئولیت های همه شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره ،حسابرسان و…و پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد وهدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است .

رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت قند اصفهان :

– تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی شرکت.

– تعریف وظایف و حدود اختیارات  مسئولیت ها برای کارکنان

– تهیه منشور کمیته فرهنگی

– تهیه منشور تاریخ و تشکیل جلسات هیات مدیره.

– تهیه خط مشی و راهبرد شرکت.

– تشکیل کمیته های تخصصی

– تشکیل کمیته ریسک  انتصابات  راهبردی

و …