تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت :

شرکت قند اصفهان (سهامی عام) در تاریخ 7 مرداد 1337 تحت شماره  6211 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. بهره برداری از کارخانه به استناد پروانه بهره برداری شماره 29273/6/271 مورخ 14 دی 1339 وزارت صنایع از مهرماه 1340 آغاز گردید.سرمایه اولیه شرکت مبلغ سیصد میلیون ریال منقسم به سه هزار سهم یکصد هزار ریالی (750 سهم با نام و 2250 سهم بی نام) بوده که در حین تاسیس 34 درصد از سرمایه نقدا پرداخت شده است.ودرحال حاضر سرمایه شرکت مبلغ 195 میلیارد ریال منقسم به 195 میلیون سهم یکهزارریالی می باشد.شرکت تا قبل از 27 اسفندماه 1358 توسط بخش خصوصی اداره می شد و از این تاریخ تا 20 آبان 1365 تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرارداشته است.دراین تاریخ براساس حکم 180 مورخه مهر 1358 دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران مالکیت 75.14 درصد از سهام شرکت به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انتقال یافت واز تاریخ 20 آبان 1365 شرکت تحت مدیریت این بنیاد قرارگرفته است و از تاریخ 22 مهر 1376 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. جهت نمایش وضعیت سهامداران اینجا را فشار داده و گزینه سهامداران انتخاب شود.

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه :

براساس ماده 2 اساسنامه مصوب 4 مرداد 1376 موضوع فعالیت شرکت عبارت است از : تاسیس کارخانه قند و بهره برداری از آن ، خرید مواد اولیه ، فروش تولیدات کارخانه و اشتغال به عرضه و انجام کلیه امور اعم از تجاری ، صنعتی و کشاورزی و انجام هر گونه سرمایه گذاری و مشارکت که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط داشته است. در طی سالهای اخیر و در سالهای  جاری موضوع فعالیت اصلی تولید قند ، شکر ، تفاله خشک ، تفاله تر ، تفاله پرسی و ملاس بوده است.نوع فعالیت در شرکت به صورت فصلی می باشد بدین صورت که 6 ماه اول سال زمان تعمیرات و 6 ماه دوم سال زمان بهره برداری از چغندر قند می باشد.

 

 

By contrast, METAS is an independent and neutral federal rolex replica agency, which, in theory, means that the watches and movements it has verified have received a federal rolex replica certification by the Swiss government. However, Omega has mentioned that even though the certification is offered by METAS, the testing will actually take place under Omega's roof in the interest of efficiency (and because at least as of rolex replica sale now we don't believe METAS has a facility to test watches - unlike COSC in Geneva). METAS will however be certifying the equipment used to do all the certifying. "In-house certification" using third-party certified machines and procedures theoretically rolex replica sale causes a rift in trust because the point of third-party certification is to be... well, replica watches sale third-party. Omega now has the duty to prove that even though though it will control certification internally, that it will adhere to rolex replica sale the strict policies and requirements set forth by METAS.