نمایش اعداد منفی با پرانتز به رنگ قرمز در Excel

کپي کردن يک عکس در متن ايميل

تغییررمز ايميل یاهو

===================================================================

بازگشت

نمایش اعداد منفی با پرانتز به رنگ قرمز در Excel

کلیک راست روی سلول / کلیک چپ روی Format Cells / در گزینه Numberc کلیک چپ روی Custom / در مستطیل زیر گزینه Type: فرمول زیر تایپ و روی گزینه OK کلیک چپ شود.

#,##0_-;[Red](#,##0)بازگشت

===================================================================

بازگشت

کپي کردن يک عکس در متن ايميل

عکس در اينترنت در صفحات وب باشد ، بر روي عکس کليک راست کرده و گزينه کپي (Copy)انتخاب شود سپس در متن ايميل کليک راست کرده و گزينه پيست(paste) انتخاب شود بر روي عکس کليک راست کرده و گزينه ايميل پيکچر(E-mail Picture)انتخاب شود تنظيمات اندازه عکس نيز انجام و تائيد شود

عکس در کامپيوتر باشد ، سايت http://up.iranxm.com را بالا آورده بر روي گزينه براوز(Browse…) کليک کرده و در پنجره باز شده عکس مورد نظر انتخاب شود ، سپس بر روي گزينه آپلود ايميج (Upload Image) کليک شود ، عکس در يک صفحه جديد آپلود مي شود ، بر روي عکس کليک راست کرده و گزينه کپي (Copy)انتخاب شود سپس در متن ايميل کليک راست کرده و گزينه پيست(paste) انتخاب شود بر روي عکس کليک راست کرده و گزينه ايميل پيکچر(E-mail Picture)انتخاب شود تنظيمات اندازه عکس نيز انجام و تائيد شود

بازگشت

===================================================================بازگشت

در محیط ایمیل ، ماوس (Mouse) را بر روی آیکون عکس در بالا برده و گزینه اکانت اینفو (Account Info) انتخاب شود ، در صفحه باز شده در مستطیل پسوورد (Password) رمز فعلی ایمیل داده شود ، در صفحه باز شده گزینه چنج یور پسوورد (Change your password) انتخاب شود ، در صفحه باز شده در مستطیل رمز جاری (Current Password) رمز فعلی داده شود ، در مستطیل نیو پسوورد (New Password) رمز جدید داده شود ، در مستطیل ری – تایپ نیو پسوورد (Re-type New Password) تکرار رمز جدید داده شود ، گزینه سیو (Save) انتخاب شود

aaaaaaaaaaaaaa

=MID(M2;MIN(FIND({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};M2&"0123456789"));5) فرمول استخراج عدد از سلول در اكسل

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

بازگشت

===================================================================