پروسه تولید شکر
از چغندرقند تا کریستال شکر
تخلیه و شستشو:
پروسه تولید شکر با برداشت چغندر دراواخر شهریورماه آغاز می گردد ، از هرمحموله ای که به کارخانه وارد می شود نمونه گیری شده و میزان قندو سایراجزاء آن اندازه گیری می شود و هنگامی که چغندرها خوب تمیز شدند وارد پروسه تولید می شود.
استخراج شربت :
چغندر بصورت خلال در آمده و در دستگاه شربت گیری یا دیفوزیون با آب گرم حدود 70 درجه سانتیگراد مخلوط شده و قند موجود در بافت چغندر وارد آب شده و شربت خام تولید می شود.
تصفیه شربت :
در این بخش مواد غیر قندی از شربت جدا می شوند اینکار با کمک آهک و گاز کربنیک که مواد طبیعی و غیر سمی هستند صورت گرفته و ناخالصی ها رسوب داده می شوند ،محصول عمل شربتی است که در آن 16% قند وجود دارد و به آن شربت رقیق می گویند .
تغلیظ شربت :
شربت رقیق در چند مرحله تبخیر شده و غلیظ می شود و میزان قند موجود در آن به حدود 60% می رسد و به آن شربت غلیظ می گویند در مرحله اواپراسیون یا تغلیظ شربت توسط بخار تغلیظ می شود و با این کار بخار با دما و فشارهای مختلف برای سایر مصارف کارخانه نیز تولید می شود.
کریستالیزاسیون :
شربت غلیظ در دستگاههای پخت آنقدر می جوشد تا کریستال شکر شکل گیرد این کریستالها توسط شربت پوشیده شده بنابراین توسط دستگاه سانتریفوژ این لایه شربت از کریستالها جدا شده و کریستالهای شکر شسته می شوند و در این مرحله شکر با درجه خلوص بالا تولید می شود. هنگام تولید شکر در این بخش شربت شسته شده که به آن پس آب می گویند بدلیل اینکه دارای مقادیر قابل توجهی شکر است طی چند مرحله مجددا کریستال گیری شده در نهایت پس آبی که دیگر نمی توان از آن کریستال گرفت به عنوان ملاس از کارخانه خارج می شود در برخی از کارخانجات این ملاس به واحد قندگیری از ملاس رفته و باکمک پودر آهک قند ملاس بازیافت می شود .
محصولات جانبی :
کلیه محصولات جانبی کارخانجات قند مانند تفاله تر ، تفاله خشک ملاس دار ، گل صافی دارای ارزش زیادی بوده و در دامپروری و کشاورزی به مصرف می رسند . علاوه براینها صنایع مختلفی مانند الکل سازی و غیره نیز از محصولات جانبی کارخانه قند به عنوان ماده اولیه استفاده می نمایند.

***************************************************************

 

Today, we are with Omega in Geneva as they announce rolex replica another interesting step forward: Omega will start working together with METAS, the Swiss Federal Institute of Metrology to rolex replica supply its Co-Axial Master Chronometer with a very stringent and comprehensive certification and, perhaps more important, to create a new and highly complex standard of watch certification that will be offered to other, even non-Swatch rolex replica sale Group brands. To put it into perspective, when it comes to certifications, the term "COSC" will certainly sound familiar to anyone more intrigued by the accuracy of fine timepieces. Also known as the Official Swiss Chronometer Testing Institute (or rolex replica sale Contrle Officiel Suisse des Chronomtres), the COSC has for long been a household name replica watches sale among watch brands who wanted to emphasize the quality of their watches with a certificate: a watch that was sold with a chronometer rolex replica sale certificate issued by this institute is known to be accurate within -4 to +6 seconds a day.